Bases Infest 2019

/Bases Infest 2019
Bases Infest 20192019-02-22T14:52:54+00:00

INFEST SELECCIÓ OFICIAL

Bases 2019

BASES DE LA QUARTA EDICIÓ DE INFEST RUBÍ 2019

1. L’àmbit de participació és internacional.

2. Hi podrà participar qualsevol persona sense restricció d’edat.

3. Només s’acceptarà una obra per autor o autora.

4. Les obres presentades han de ser curtmetratges de ficció, de gènere FANTÀSTIC, FREAK i
TERROR.

5. La durada de les obres no ha de superar els 15 minuts, crèdits inclosos.

6. L’idioma de les obres ha de ser l’original. Però en cas de no ser castellà o català, hauran
d’estar subtitulades al castellà o català.

7. Tota producció que no ofereixi les garanties tècniques necessàries per a una bona projecció,
pot ser rebutjada.

8. No s’admeten curtmetratges realitzats abans l’1 de gener del 2015.

9. No s’admeten obres presentades en anteriors edicions.

10. La data límit per lliurar les obres serà el 15 de març del 2019.

11. S’ha de lliurar una còpia del curtmetratge en format digital 1920x1080p o 1280x720p, en
format .mov, .mp4 amb el vídeo codificat en H264 i àudio en AAC. També serà necessària el
full d’inscripció emplenat i la documentació següent:
a) Tres fotogrames o fotografies representatives del curtmetratge. el
format serà un arxiu digital, 300 dpi, jpg, png o tiff amb una mida aprox. de 10 × 15 cm.
b) Fotografia del director / a.
c) Currículum del director / a.
Es poden enviar les obres en línia, mitjançant algun servei d’allotjament d’arxius. En aquest
cas, caldrà enviar l’enllaç de descàrrega de l’obra, així com el full d’inscripció emplenat i el
material especificat anteriorment a l’adreça de correu electrònic info@infest.es
També es pot penjar a les plataformes MOVIBETA, FESTHOME, CLICK FOR FESTIVALS,
FILMFREEWAY i FILM FESTIVAL LIFE.

12. Les despeses d’enviament van a càrrec dels participants.

13. L’organització del festival i el seu jurat s’encarregarà de seleccionar les obres que
participaran en concurs i als premiats.

14. L’organització del festival concedirà els següents premis:
a) Premi del Jurat al “Millor curtmetratge Infest Rubí 2019” dotat amb 1.000€.
b) Premi del Jurat al “Gairebé millor curtmetratge Infest Rubí 2019” dotat amb 250€.
c) “Premi del Públic Infest Rubí” 2019 dotat amb 250€.

15. S’anomenaran als guanyadors en finalitzar la projecció dels curtmetratges a la gala de
cloenda del dissabte 13 de juliol.

16. La decisió del jurat serà inapel·lable. L’organització es reserva la possibilitat de declarar el
premi desert.

17. L’organització podrà utilitzar fragments de les obres seleccionades per a la difusió del
festival a qualsevol mitjà de comunicació per temps indefinit. Sense ànim de comercialitzar.

18. Totes les obres passaran a formar part de la videoteca del Festival i podran ser presentades
amb fins culturals i educatius (en cap cas comercials).

19. Tots els curtmetratges de producció catalana que participin en l’edició del Infest d’aquest any
opten automàticament al Premi TAC que atorga la Federació d’Entitats Cinèfiles Terror Arreu de Catalunya.

20. La presentació d’una obra audiovisual implica la total acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol situació o incidència no prevista en aquestes bases, es solucionarà segons el criteri
del festival. Infest no es responsabilitza de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual de
les obres presentades.