Tractament de dades2021-06-21T08:04:11+00:00

Política de privacitat

Si us plau, llegeix detingudament la Política de Privadesa del nostre lloc web.

Així podràs tenir tota la informació legal i entendre de forma més clara el tractament que realitzem sobre les teves dades personals, la justificació legal i els drets que t’assisteixen en relació amb els mateixos.

A aquests efectes, entenem per dada personal qualsevol informació sobre tu, com ara el teu nom i cognoms o la teva adreça de correu electrònic. Per descomptat, tractarem totes les dades que ens facilitis donant ple i estricte compliment a totes les exigències legals que ens són d’aplicació. Diem això perquè a Tiamat Teatre li donem molta importància a la teva privacitat i a la teva intimitat, i ens esforcem en protegir-la. En aquesta política de privacitat tens la informació legal general sobre, entre altres qüestions, l’ús que li donarem a les teves dades personals, si algú més hi accedirà, si les conservarem per a utilitzar per altres finalitats diferents, o dels diferents drets que la llei et concedeix per protegir la teva privadesa.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

L’entitat responsable del tractament de les teves dades personals és «Associació Juvenil Tiamat Teatre» amb CIF G65958019 (d’ara endavant «Tiamat Teatre»).

Adreça de correu electrònic: infest.rubi@gmail.com.

Amb quina finalitat, i base legal, utilitzem les teves dades?

En Tiamat Teatre tractarem les teves dades personals per poder atendre la sol·licitud que ens formules. En particular, els podrem tractar per:

– La gestió de el Servei de reserva d’entrades sol·licitat per part de l ‘usuari.

– Enviament e-mails de confirmació de reserva d’entrades i d’informació relacionada amb l’Esdeveniment. L’usuari és responsable de la veracitat i actualització de les dades facilitades, havent de ser aquestes dades propies, reals i exactes. Les dades facilitades s’entendran facilitades pel seu titular.

L’usuari serà l’ÚNIC responsable de QUALSEVOL perjudici, directe o INDIRECTE, que pogues ocasionar a QUALSEVOL persona a causa de la FACILITACIÓ de les dades Quan aquestes siguin falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, o Relatives a Una altra persona.

Dit l’anterior, passem a indicar-te la base legal que ens permet tractar les teves dades personals segons l’ús que li anem a donar:

Interès legítim:

Tractarem les teves dades personals per a gestionar el servei de reserva d’entrades, així com per a l’enviament d’e-mails de confirmació de reserva d’entrada i informació relacionada amb l’esdeveniment. En aquests casos entenem que en Tiamat Teatre tenim un interès legítim per utilitzar la informació que ens facilitis. Entenem que l’interès que tenim a utilitzar les teves dades per respondre les peticions i sol·licituds que ens formulis, no danya la teva privacitat ni perjudica les teves expectatives d’intimitat.

Compartirem amb algú les teves dades personals?

Tiamat Teatre és l’entitat legalment responsable de la recollida, utilització, conservació i eliminació, quan sigui procedent, de les teves dades. Per tant, i per regla general, les teves dades solament els utilitzarem en Tiamat Teatre, i no els cedirem a cap tercer. No obstant això, sí que volem que sàpigues que a Tiamat Teatre comptem amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que ocasionalment poden tenir accés a les teves dades personals. Ens referim per exemple a empreses proveïdores de serveis tecnològics o informàtics. En aquest sentit volem aclarir que subscriurem amb aquests proveïdors el corresponent contracte mitjançant el qual els imposarem, entre d’altres, l’obligació d’aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades als quals accedeixin únicament per complir el nostre encàrrec i instruccions, i suprimir-los o tornar-los un cop finalitzin els seus serveis.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

En Tiamat Teatre conservarem la informació que ens facilitis durant el temps estrictament necessari per gestionar i respondre a la teva sol·licitud. Un cop gestionada la teva sol·licitud, únicament conservarem les teves dades durant els terminis legals de prescripció, però degudament bloquejades i només amb aquesta finalitat. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades? La llei et reconeix una sèrie de drets, que has de conèixer i pots exercitar per protegir la teva privadesa. Ens referim principalment al teu dret a:

 1. Confirmar si a Tiamat Teatre estem tractant dades personals teves o no i, en aquest cas
  a. accedir-hi,
  b. sol·licitar la seva rectificació si creus que són inexactes o, si s’escau,
  c. demanar la seva supressió quan, entre altres motius, consideres que ja no són necessaris, tenint en compte per a què ens els vas donar.
 2. En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar també limitar l’ús que fem de les teves dades, o fins i tot oposar-te a que els seguim utilitzant. En aquest cas deixarem d’utilitzar-los, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 3. També tindràs dret a demanar la portabilitat de les dades que ens hagis facilitat, perquè si t’interessa te’ls enviem directament a tu o a un tercer que tu ens indiquis, en un format d’ús comú i lectura mecànica.
 4. Per descomptat, tens dret a retirar en qualsevol moment les autoritzacions específiques que ens hagis pogut donar per utilitzar les teves dades personals.
 5. Finalment, pots presentar qualsevol reclamació davant Tiamat Teatre i / o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (com a tal Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades), especialment quan hagis exercit algun dret i no l’haguem atès en els termes legalment establerts.

Aquests drets dels que t’hem informat podràs exercitar-los presencialment o mitjançant un correu electrònic a l’e-mail infest.rubi@gmail.com.