Bases Fora de Pla 20232023-02-07T11:39:07+00:00

BASES DELS V PREMIS DEL VALLÈS “FORA DE PLA”

 1. Els projectes participants hauran d’estar realitzats en l’àmbit del Vallès Occidental o el Vallès
  Oriental.
 2. S’entendrà que un projecte pertany a l’àmbit del Vallès Occidental o Vallès Oriental si el seu
  director/a, i/o guionista és natiu o està registrat en el cens de qualsevol de les ciutats
  pertanyents a una d’aquestes dues comarques. Així mateix, un projecte produït per una
  productora adscrita a una d’aquestes dues comarques també serà admès per a participar.
 3. No existeix restricció d’edat per a participar.
 4. No existeix restricció de nombre de projectes per participant.
 5. Els projectes presentats a concurs poden ser de qualsevol gènere o format.
 6. La durada dels projectes a concurs no ha de superar els 20 minuts, incloent-hi els crèdits.
  Excepcionalment, s’admetran projectes de durada superior, però de ser seleccionats entre els
  finalistes s’exhibiran únicament els primers 20 minuts durant la cerimònia dels Premis Fora
  de Pla.
 7. Les obres poden estar en català, castellà o qualsevol altre idioma sempre que s’incloguin
  subtítols en castellà o català.
 8. Qualsevol projecte pot ser desestimat si la seva producció no ofereix les garanties tècniques
  necessàries per a una correcta projecció cinematogràfica.
 9. No s’admetran projectes realitzats abans de l’1 de gener de 2020.
 10. La data límit per a la presentació de projectes és l’1 de juny de 2023 (inclusivament).
 11. Els projectes es faran arribar a l’organització dels premis Fora de Pla a través de l’adreça de
  correu electrònic infest.rubi@gmail.com amb l’assumpte “Premis Fora de Pla”, seguit del
  nom del projecte. En el missatge s’ha d’incloure:
  (a) Una còpia adjunta o un enllaç de descàrrega del projecte audiovisual, que haurà de tenir
  una resolució mínima de 720×576 píxels, en qualsevol d’aquests formats digitals: AVI,
  MPEG, MOV, WMV, MKV, etc… amb el vídeo codificat en H264 i àudio en AAC.
  (b) Dades tècniques del projecte audiovisual adjuntat, com ara els noms del director,
  guionista, companyia productora (si escau), any de rodatge/producció, format (documental,
  curtmetratge, web sèrie, videoclip, etc…), gènere, durada i un mitjà de contacte (telèfon,
  correu electrònic…).
  (c) Adjuntar una còpia del NIF o del certificat d’empadronament per a acreditar que el
  creador (director/a o guionista) està vinculat a un dels municipis del Vallès Oriental o
  Occidental, o en el seu cas el domicili social de la companyia productora del projecte
  audiovisual.
 12. L’organització del festival s’encarregarà de la selecció dels projectes finalistes, i contactarà
  amb els directors, directores, guionistes i/o productors dels projectes seleccionats amb una
  antelació no inferior a 20 dies de la celebració de la gala de la cinquena edició dels Premis
  Fora de Pla
 13. Un jurat triat per la pròpia organització determinarà el projecte premiat com a Millor
  projecte audiovisual del Vallès 2023, guardonat amb una dotació econòmica de 150 euros.
  L’ingrés d’aquesta quantitat es realitzarà per transferència bancària. L’organització del
  festival no es farà càrrec en cap cas de les comissions relatives a una transferència de crèdit a
  un compte corrent no europeu. Per a rebre la dotació econòmica associada al premi Millor
  projecte audiovisual del Vallès 2023, serà indispensable l’emissió per part del guanyador de
  la factura corresponent. L’incompliment d’aquest requisit implica la renúncia per part del
  guanyador a la percepció de l’import.
 14. L’organització del festival dels premis Fora de Pla comunicarà la decisió del jurat durant la
  gala de la cinquena edició dels Premis del Vallès, que tindrà lloc el dia 6 de juliol de 2022 a
  l’amfiteatre del Castell de Rubí.
 15. Si el gènere del projecte guanyador dels premis Fora de Pla fos afí a la temàtica del festival
  InFest (el Festival Internacional de curtmetratges de ciència-ficció, terror i freak de Rubí),
  podria ser inclòs a concurs per a la seva 9a edició, i l’organització es reservarà el dret
  d’emetre’l fora de concurs si no fos seleccionat entre els curtmetratges finalistes.
 16. La decisió del jurat serà inapel·lable. L’organització es reserva la possibilitat de declarar el
  premi desert.
 17. L’organització podrà utilitzar fragments de les obres finalistes per a la difusió del festival en
  qualsevol mitjà de comunicació durant un període de temps indefinit, i sense ànim de lucre.
 18. Les obres finalistes passaran a formar part de la videoteca del Festival, i podran ser
  projectades en actes amb finalitats culturals i divulgatius sense caràcter comercial.
 19. La participació en els Premis Fora de Pla implica l’acceptació de les bases d’aquesta
  convocatòria. Qualsevol situació, conflicte o incidència no prevists en aquestes bases, es
  resoldrà acatant la decisió del comitè organitzador dels premis Fora de Pla. Així mateix,
  l’associació Fora de Pla no es responsabilitzarà de qualsevol possible vulneració dels drets de
  propietat intel·lectual de les obres presentades a concurs.

Descarrega’t les bases