/Bases Arkam 2021
Bases Arkam 20212021-05-30T08:03:43+00:00

BASES DELS PREMIS ARKAM 2021

1. Els projectes participants hauran d’estar realitzats en l’àmbit de l’Vallès Occidental o el Vallès Oriental.

2. S’entén que un projecte pertany a l’àmbit de l’Vallès Occidental o Vallès Oriental si el seu director/a, i/o guionista és nadiu o estigui registrat en el cens de
qualsevol de les ciutats que pertanyen a una d’aquestes dues comarques.
Així mateix, un projecte la companyia productora estigui adscrita a una d’aquestes dues comarques també serà admès per participar-hi.

3. No hi ha restricció d’edat per participar-hi.

4. No hi ha restricció de nombre de projectes per participant.

5. Els projectes presentats a concurs poden ser de qualsevol gènere o format.

6. La durada dels projectes a concurs no ha de superar els 20 minuts, incloent els crèdits. Excepcionalment s’admetran projectes de durada superior, però de ser seleccionat algun d’aquests entre els finalistes, s’exhibiran únicament els primers 20 minuts durant la cerimònia dels Premis ARKAM.

7. L’idioma de les obres pot ser castellà, català, o qualsevol altre idioma sempre que s’incloguin subtítols en castellà o català.

8. Qualsevol projecte pot ser desestimat si la seva producció no ofereix les garanties tècniques necessàries per a una correcta projecció cinematogràfica..

9. No s’admetran projectes realitzats abans de l’1 de gener de 2018.

10. La data límit per a la presentació de projectes és el 4 de juny de 2021 (inclusivament).

11. Els projectes es faran arribar a l’organització dels Premis ARKAM a través de l’adreça de correu electrònic infest.rubi@gmail.com amb l’assumpte Premis ARKAM, seguit del nom del projecte. En el missatge s’han d’incloure:
(a) Una còpia adjunta o un enllaç de descàrrega del projecte audiovisual, que haurà de tenir una resolució mínima de 720 × 576 píxels, en qualsevol de aquests formats digitals: AVI, MPEG, MOV, WMV, MKV, etc… amb el vídeo codificat en H264 i àudio en AAC.
(b) Còpia del full d’inscripció amb les dades personals emplenats.
(c) Adjuntar una còpia de l’NIF o de l’certificat d’empadronament per acreditar que el creador (director/a o guionista) està vinculat a un dels municipis de l’Vallès Oriental o Occidental, o si escau el domicili social de la companyia productora del projecte audiovisual.

12. L’organització de festival s’encarregarà de la selecció dels projectes finalistes, i un jurat triat per la pròpia organització determinarà el projecte premiat com a “Millor projecte de l’Vallès 2021”, i que inclou una dotació econòmica de 150 euros. L’ingrés d’aquesta quantitat es realitzarà per transferència bancària. L’organització del festival no es farà càrrec en cap cas de les comissions relatives a una transferència de crèdit a un compte corrent no europea.

13. L’organització de l’festival dels premis ARKAM comunicarà la resolució de l’jurat durant la gala de la Tercera Edició dels Premis ARKAM, que tindrà lloc el dia 8 de juliol de 2021, a l’amfiteatre de’l Castell a Rubi.

14. Si el gènere del projecte guanyador dels Premis ARKAM fos afí a la temàtica del festival InFest (Festival Internacional de curtmetratges de ciència ficció, terror i freak de Rubí), serà inclòs a concurs per a la seva 7a edició, i l’organització es reservarà el dret d’emetre-fora de concurs si no fos seleccionat entre els curtmetratges finalistes.

15. La decisió de l’jurat serà inapel·lable. L’organització es reserva la possibilitat de declarar el premi desert.

16. L’organització podrà utilitzar fragments de les obres finalistes per a la difusió de festival en qualsevol mitjà de comunicació durant un període de temps indefinit, i sense ànim de lucre.

17. Les obres finalistes passaran a formar part de la videoteca de l’Festival, i podran ser projectades en actes amb fins culturals i divulgatius, sense caràcter comercial.

18. La participació en els Premis ARKAM implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria. Qualsevol situació, conflicte o incidència no previstos en aquestes bases, es resoldrà acatant la decisió de l’comitè organitzador dels premis ARKAM. Així mateix, l’associació ARKAM no es responsabilitzarà de qualsevol possible vulneració dels drets de propietat intel·lectual de les obres presentades a concurs.

DESCARREGA’T AQUÍ LES BASES

DESCARREGA’T AQUÍ EL FULL D’INSCRIPCIÓ