Bases Arkam 2020

/Bases Arkam 2020
Bases Arkam 20202020-02-01T12:00:25+00:00

BASES DELS PREMIS ARKAM 2020

1. Els projectes participants hauran d’estar realitzats en l’àmbit de l’Vallès Occidental o el Vallès Oriental.
2. S’entén que un projecte pertany a l’àmbit de l’Vallès Occidental o Vallès Oriental si el seu director / a, i / o guionista és nadiu o estigui registrat en el cens de
qualsevol de les ciutats que pertanyen a una d’aquestes dues comarques.
Així mateix, un projecte la companyia productora estigui adscrita a una d’aquestes dues comarques també serà admès per participar-hi.
3. No hi ha restricció d’edat per participar-hi.
4. No hi ha restricció de nombre de projectes per participant.
5. Els projectes presentats a concurs poden ser de qualsevol gènere o format.
6. La durada dels projectes a concurs no ha de superar els 20 minuts, incloent els crèdits. Excepcionalment s’admetran projectes de durada
superior, però de ser seleccionat algun d’aquests entre els finalistes, s’exhibiran únicament els primers 20 minuts durant la cerimònia dels
Premis ARKAM.
7. L’idioma de les obres pot ser castellà, català, o qualsevol altre idioma sempre que s’incloguin subtítols en castellà o català.
8. Qualsevol projecte pot ser desestimat si la seva producció no ofereix les garanties tècniques necessàries per a una correcta projecció cinematogràfica.
9. No s’admetran projectes realitzats abans de l’1 de gener de 2017.
10. La data límit per a la presentació de projectes és l’1 de març de al 2020 (inclusivament).
11. Els projectes es faran arribar a l’organització dels premis ARKAM a través de l’adreça de correu electrònic infest.rubi@gmail.com amb l’assumpte
Premis ARKAM, seguit del nom de el projecte. En el missatge s’han d’incloure:
(A) Una còpia adjunta o un enllaç de descàrrega de el projecte audiovisual, que haurà de tenir una resolució mínima de 720 × 576 píxels, en qualsevol de
aquests formats digitals: AVI, MPEG, MOV, WMV, MKV, etc … amb el vídeo codificat en H264 i àudio en AAC.
(B) Còpia del full d’inscripció amb les dades personals emplenats.
(C) Adjuntar una còpia de l’NIF o de l’certificat d’empadronament per acreditar que el creador (director / a o guionista) està vinculat a un dels
municipis de l’Vallès Oriental o Occidental, o si escau el domicili social de la companyia productora de el projecte audiovisual.
12. L’organització de festival s’encarregarà de la selecció dels projectes finalistes, i un jurat triat per la pròpia organització determinarà el projecte
premiat com a “Millor projecte de l’Vallès 2020”, i que inclou una dotació econòmica de 150 euros. L’ingrés d’aquesta quantitat es realitzarà per
transferència bancària. L’organització de el festival no es farà càrrec en cap cas de les comissions relatives a una transferència de crèdit a un compte
corrent no europea.
13. L’organització de l’festival dels premis ARKAM comunicarà la resolució de l’jurat durant la gala de la Segona Edició dels premis ARKAM, que
tindrà lloc a les 21:00 hores de l’dia 28 de març de 2020, al Teatre Municipal “La Sala” de Rubí.
14. Si el gènere de el projecte guanyador dels premis ARKAM fos afí a la temàtica de el festival Infest (Festival Internacional de curtmetratges de ciència ficció, terror i freak de Rubí), serà inclòs a concurs per a la seva 5a edició, i l’organització es reservarà el dret d’emetre-fora de concurs si no fos seleccionat entre els curtmetratges finalistes.
15. La decisió de l’jurat serà inapel·lable. L’organització es reserva la possibilitat de declarar el premi desert.
16. L’organització podrà utilitzar fragments de les obres finalistes per a la difusió de festival en qualsevol mitjà de comunicació durant un període de temps indefinit, i sense ànim de lucre.
17. Les obres finalistes passaran a formar part de la videoteca de l’Festival, i podran ser projectades en actes amb fins culturals i divulgatius, sense caràcter comercial.
18. La participació en els Premis ARKAM implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria. Qualsevol situació, conflicte o incidència no previstos en aquestes bases, es resoldrà acatant la decisió de l’comitè organitzador dels premis ARKAM. Així mateix, l’associació ARKAM no es responsabilitzarà de qualsevol possible vulneració dels drets de propietat intel·lectual de les obres presentades a concurs.

DESCARREGA’T AQUÍ LES BASES

DESCARREGA’T AQUÍ EL FULL D’INSCRIPCIÓ